Anna Schlooz

Anna Schlooz

Anna Schlooz (zij/haar) is een Nederlandse kunstenaar en performer die woont en werkt in Gent. Haar werk bestaat voornamelijk uit multimediale performances en participatieve projecten. Ze werkt bij voorkeur vanuit kruispunten, zowel qua discipline als qua inhoud. In haar performances creëert ze tijdelijke werelden met een interne structuur en logica, die afstand neemt van het deterministische denken. Ze vertrekt vaak vanuit het persoonlijke en zoekt naar (abstracte) vertalingen van queerness en intersectioneel feminisme. Naast (theatrale) performances maakt ze ook participatieve/interactieve projecten. Ze werkt vanuit een nieuwsgierige houding waarin het proces voorop staat. In deze projecten wil ze co-creëren met de deelnemers en hen uitnodigen een actieve rol in het proces te spelen. Ze probeert laboratoriumachtige omgevingen te creëren waarin ruimte is voor bevraging en kritisch onderzoek.