Over wpZimmer + Contact
©Tim Wouters

MISSIE

wpZimmer is een internationale kunstenwerkplaats waar ontwikkeling van de artistieke praktijk centraal staat. We bieden tijd en ruimte voor diepgaand en ongeconditioneerd onderzoek voor zowel kunstenaars als kunstwerkers. Door ontwikkeling centraal te stellen, zetten we in op het empowerment van de kunstenaar. wpZimmer is een anti-disciplinair huis. We kijken met een open blik naar het werk en onderzoek van kunstenaars. Het is de artistieke vraagstelling die ons leidt en niet de vorm.

De samenwerkingen die we aangaan met kunstenaars, partners, maar ook met elkaar als team zijn geworteld in reciprociteit en transparantie.

wpZimmer is een internationale, artistieke werkruimte waar de ontwikkeling van de artistieke praktijk centraal staat. Wij bieden tijd en ruimte voor diepgaand en onvoorwaardelijk onderzoek voor zowel kunstenaars als kunstwerkers. Door prioriteit te geven aan ontwikkeling, richten we ons op de empowerment van de kunstenaar en zijn praktijk.

wpZimmer kan worden beschouwd als een anti-disciplinair huis, omdat we ons laten leiden door de artistieke vraag; niet door de uiteindelijke vorm. De samenwerkingen die we initiëren en aangaan met kunstenaars, partners en met elkaar als team zijn geworteld in wederkerigheid en transparantie.

Als artistieke werkplaats werken we internationaal, maar de laatste jaren richten we ons op onze positie binnen onze lokale sfeer. Door zowel op internationaal als lokaal niveau te werken, willen we die twee met elkaar verbinden. We werken aan lokale, nationale en internationale netwerken waar duurzame mobiliteit en het delen van kennis en praktijk worden verkend.

WAT DOEN WE?

De werking van wpZimmer vertakt zich in 3 grote lijnen: het aanbieden van residenties, langdurige samenwerkingen met kunstenaars in de vorm van ontwikkelings- of productietrajecten en het co-organiseren van presentatiecontexten. Doorheen deze drie lijnen loopt de Learnscape.Als kunstenorganisatie in de huidige maatschappelijke en ecologische context omarmen we een lerende positie, we formuleren dit als de Learnscape of landschap van leren. De Learnscape kan vergeleken worden met de myceliumdraden die de bomen in het woud met elkaar verbinden. Grotendeels onzichtbaar trachten we via de Learnscape een plek te creëren waar we leren hoe je leiderschap en kennis deelt, eerlijke praktijken en wederkerigheid ontwikkelt. Trajectkunstenaars, medewerkers, residenten worden aangemoedigd om vorm te geven en deel te nemen aan dit landschap, maar de Learnscape opent zich ook actief naar een bredere gemeenschap en een publiek.

 Meerdere doorleefde perspectieven zijn nodig om de werkelijkheid te vatten en verantwoordelijkheid te kunnen nemen. We wijken af van de traditionele machtsstructuren binnen de kunstenorganisaties omdat we het herbalanceren van machtsevenwichten als een grote noodzaak ervaren. Om een plek te zijn die zowel formele als informele relaties van uitwisseling, zorg, verantwoordelijkheid en artistieke ontplooiing ondersteunt, kiezen we voor meerstemmigheid.

Op zoek naar een residentieplek?

Voor de residentiewerking werken we met een Open Call. De eerstvolgende Open Call zal tussen de zomer en herfstperiode van 2024 gelanceerd worden (een exacte datum wordt binnenkort gecommuniceerd)

Een residentie bij wpZimmer betekent:

 • ongeveer 1 maand residentie
 • 24 uur op 24 gebruik van de studio of atelier en technisch-materiaal
 • Een slaapplek, lunch en kookgelegenheid
 • Residentie-bijdrage tussen 1000 en 2000 €
 • wpZimmer team is beschikbaar voor artistieke feedback, zakelijk advies, productionele ondersteuning, technische assistentie, decorbouw, enz.
 • Communicatie over je artistieke werk en residentie (video-interview, teksten, foto’s,…).
 • Mogelijkheid om een residentieperiode af te sluiten met een informeel toonmoment
 • Uitnodiging om deel te nemen in de Learnscape via ‘Last Month Tonight’

We houden rekening met praktische en logistieke noden en remming voor mobiliteit. We kunnen ondersteuning bieden bij het vinden van lokale medische ondersteuning (vb. dialyse, physiotherapie, etc), we hebben voorzieningen voor kunstenaars met kinderen, we ondersteunen kunstenaars bij de aanvraag voor visa of andere documenten, …

Voor vragen die geen betrekking hebben op het aanvragen van een residentie, kan je ons nog steeds schrijven, mailen of bellen: info@wpzimmer.be

Enkele tips:

 • Voorzie informatie over jouw achtergrond en werk;
 • Beschrijf het project waarover je graag zou praten (concept, team, partners);
 • Maak duidelijk wat je (van ons) verwacht of nodig hebt (in dit geval geen residentie);
 • Voor elke vorm van engagement gaat een grondige kennismaking vooraf (gesprek, voorstelling, video, …)

WEB

WEB is een antwoord op de behoefte aan meer gezamenlijke inspanningen en partnerschap binnen de podiumkunsten, met name op het gebied van uitwisseling, onderzoek, productie en presentatie. WEB is een internationaal netwerk dat werkruimten, kunstencentra en festivals samenbrengt om elkaar over de landsgrenzen heen te versterken. Het doel is om twee kunstenaars per jaar integraal te ondersteunen. De focus ligt op opkomende kunstenaars die op het punt staan internationaal door te breken.

WEB biedt de kunstenaar volledige ondersteuning van “A tot Z”. De partners garanderen ruimte voor onderzoek en creatie via een reeks residenties. Ze bieden financiële, logistieke en technische ondersteuning. Ze geven administratieve ondersteuning en artistieke feedback tijdens het creatieproces. Elke samenwerking mondt uit in een reeks presentaties, binnen en buiten het netwerk.

WEB is een initiatief van:

Beursschouwburg – Brussel (B)
wpZimmer – Antwerpen (B)
Frascati – Amsterdam (NL)
Uzès Danse – Uzès (F)
Le Vivat – Armentières (F)
Gessnerallee (CH)
Fierce Festival – Birmingham (UK)
Schwankhalle – Bremen (D)
Göteborgs Dans & Teaterfestival – Göteborg (SE)

WEB zet in op de verschillen en de complementariteit tussen de partners in termen van beschikbare werkruimte, financiële middelen, presentatiecontexten, administratieve knowhow, technische competenties en dramaturgische ervaring.

WEB stelt zich soms open voor tijdelijke allianties met een extra ‘libero’ partner. De voorkeur gaat daarbij uit naar partners die niet al te voor de hand liggend zijn, en voor wie de samenwerking met WEB een grote meerwaarde kan opleveren. Producties die met steun van het netwerk tot stand komen krijgen het label WEB gevolgd door twee cijfers.WEB 2.6. verwijst naar het tweede project dat door zes WEB-partners wordt ondersteund.

C-TAKT

C-Takt is een internationaal onderzoeks- en ontwikkelingsplatform voor transdisciplinaire kunst in én buiten het theater. C-Takt is opgestart in 2017, vanuit de fusie tussen de werkplaats van C-mine (Genk) en Takt Dommelhof (Neerpelt). Het platform werkt op structurele basis samen met wpZimmer, 0090, SOAP, Musica en In Situ.

meer lezen

Geschiedenis

wpZimmer huist sinds haar ontstaan in 2001 in een pand in het multiculturele Antwerpen-Noord, op de grens van de volkswijken Stuivenberg en Seefhoek. Het pand in de Gasstraat, gelegen aan de nummers 88-90, is aan de straatkant herkenbaar aan de grote gietijzeren blauwe poort en gelegen onder een appartementsblok van drie hoog. Eens voorbij deze poort bevindt zich een echt cité, typerend voor deze oude havenbuurt.

meer lezen

Met de steun van Flanders – State of the art / Departement van Cultuur, Jeugd en Media