Over wpZimmer + Contact

Missie

wpZimmer is een internationale werkplaats voor de kunsten, met een focus op performance, dans en hybride artistieke praktijken. De organisatie draait rond de noden van de artiesten, hun verlangen om te onderzoeken of te creëren en de ontwikkeling van hun vaardigheden en praktijken.

meer lezen

Naar een gedeelde learnscape

De komende jaren wil wpZimmer groeien van een meer dienstverlenende structuur naar een leerorganisme voor artistieke ontwikkeling, gebaseerd op shared governance.

Wij geloven dat shared governance een antwoord biedt op de systemische vragen die onze samenleving domineren. In dit proces gaan we op zoek naar nieuwe en duurzame manieren van inclusie. Het is een daad van luisteren en voelen, in plaats van een proces van claimen. In dit gedeelde bestuursmodel is het traject- en residentieprogramma ingebed in een breder idee van wederzijds engagement. We geloven dat het herdenken van de manier waarop we leven en werken een collectieve praktijk is, die gedeeld wordt tussen kunstenaars, instellingen en anderen. We verzamelen ons rond de vraag wat we samen kunnen doen dat we niet alleen kunnen? Kan de kracht van collectieve actie bergen verzetten? De onderlinge afhankelijkheid van alle praktijken die door wp Zimmer worden gehost, zal zijn ruimte vormen, zijn organisatievorm, zijn manieren van samenwerken en het opzetten van allianties, het in kaart brengen van een soort landschap van wat we leren, delen en beoefenen: een landschap van leren, een learnscape.

Nieuw in dit proces is het werken met een tweejaarlijkse open call. De eerstvolgende Open Call zal in januari 2023 gecommuniceerd worden.

meer lezen

C-TAKT

C-Takt is een internationaal onderzoeks- en ontwikkelingsplatform voor transdisciplinaire kunst in én buiten het theater. C-Takt is opgestart in 2017, vanuit de fusie tussen de werkplaats van C-mine (Genk) en Takt Dommelhof (Neerpelt). Het platform werkt op structurele basis samen met wpZimmer, 0090, SOAP, Musica en In Situ.

meer lezen

WEB

WEB is een antwoord op de behoefte aan meer gezamenlijke inspanningen en partnerschap binnen de podiumkunsten, met name op het gebied van uitwisseling, onderzoek, productie en presentatie. WEB is een internationaal netwerk dat werkruimten, kunstencentra en festivals samenbrengt om elkaar te versterken over de landsgrenzen heen. Het doel is integrale ondersteuning te geven aan één of twee kunstenaars per jaar. De focus ligt op upcoming kunstenaars die op het punt staan internationaal door te breken. Elke partner biedt ondersteuning naar gelang de financiële, structurele en ruimtelijke mogelijkheden van zijn structuur: coproductie, hosting van een residentie, aankoop van de voorstelling, hosting als onderdeel van het seizoen of festival programmering, enz.

Het hele WEB-netwerk biedt de kunstenaar volledige ondersteuning van “A tot Z”. De partners garanderen ruimte voor onderzoek en creatie door middel van een reeks residenties. Ze bieden financiële, logistieke en technische ondersteuning. Ze geven administratieve ondersteuning en artistieke feedback tijdens het creatieproces. Elke samenwerking mondt uit in een reeks presentaties, meestal binnen maar soms ook buiten het netwerk. 

WEB is een initiatief van: 

Beursschouwburg – Brussel (B)

wpZimmer – Antwerpen (B)

Frascati – Amsterdam (NL)

La Maison CDCN – Uzès (F)

Le Vivat – Armentières (F)

Gessnerallee – Zürich (CH)

Fierce Festival – Birmingham (UK)

Schwankhalle – Bremen (D)

meer lezen

N.O.W.

N.O.W. staat voor Nieuw Open Werkproces voor de podiumkunsten. Het is een Europees netwerk van culturele professionelen die werkzaam zijn in het gebied van de podiumkunsten en heeft tot doel een transnationaal laboratorium te ontwikkelen om onderzoek naar nieuwe manieren van ondersteuning voor artiesten en hun werkprocessen te stimuleren. Hoe ziet de reis van een kunstenaar eruit in een groter en geglobaliseerd Europa? Wat betekent het om artiesten en hun processen de komende jaren te begeleiden en de ontplooiing van hun werk te ondersteunen? Hoe kunnen we een positieve impuls geven aan onze samenleving en bijdragen aan de opbouw van een Europese artiestieke omgeving die divers, creatief en sociaal verankerd is?

meer lezen

Geschiedenis

wpZimmer huist sinds haar ontstaan in 2001 in een pand in het multiculturele Antwerpen-Noord, op de grens van de volkswijken Stuivenberg en Seefhoek. Het pand in de Gasstraat, gelegen aan de nummers 88-90, is aan de straatkant herkenbaar aan de grote gietijzeren blauwe poort en gelegen onder een appartementsblok van drie hoog. Eens voorbij deze poort bevindt zich een echt cité, typerend voor deze oude havenbuurt.

meer lezen