EN / NL
 

 

Michel Yang, Caroline Daish & Justine Maxelon 

Residentie: Oracle
15 > 21/01/2018 - Studio


Oracle is een improvisatiepraktijk waarin lichaam, stem, identiteit en participatie samenkomen: het is een publieke, emanciperende en deelbare handeling die draait om individualiteit in een gemeenschappelijke setting. De ‘profetie’ van het Orakel kan gelezen worden als de stemmen van individuen die hun innerlijk openstellen in een groep, maar ook als een sociaal-kritisch bewustzijn dat de positie van de mens bevraagt in zijn sociale, politieke en ecologische omgeving.

Caroline Daish, Justine Maxelon en Michel Yang exploreren de innerlijke sensaties die voortkomen uit hun lichamelijke praktijk, eerder dan te focussen op de muzikale praktijk van compositie en zingen. Het onzichtbare wordt niet concreet door middel van het zicht maar door geluid. Door te werken met hun ogen gesloten, krijgen ze toegang tot een andere vorm van hun ‘zelf’, scherpen ze hun gehoor en onderzoeken ze de dualiteit die huist zowel in henzelf en als tussen henzelf en de toeschouwer. Hun stemmen ontmoeten elkaar in (dis)harmonie, terwijl hun lichamelijkheid de stemmen van de anderen opneemt en zo (dis)harmonie brengt in het visuele. De vocale architectuur, blinde interactie en bewegingsscore creëren een ruimte voor onderzoek en spel.

Als een doordringbare praktijk wordt Orcacle mee gecreëerd door de deelnemers en de omgeving. Het collectieve werk en de individuele sessies zijn uniek voor elk moment en elke context. De praktijk gaat vaak door op publieke plaatsen en biedt zo tijdelijke lezingen. Tot nu toe hebben Daish, Maxelon en Yang sessies gehouden in treinstations, parken, instituten, bossen, publieke bibliotheken, stadstuinen, waterwegen en private leefruimtes.

Het resultaat is een geluidsscore die op een intuïtieve manier uit zichzelf wordt georchestreerd door het collectief.  De toeschouwer ontvangt de lezing als een visueel perspectief, een geluidservaring en een ruimtelijk-sociale relatie die gedachtes, karakter en een geschiedenis van zichzelf hebben en die op een vocale manier de menselijke conditie blootleggen.Caroline Daish
is een Australische performer en kunstenaar die woont in Brussel en werkt in theater, dans en film. Haar repertoire gaat van tekst en stem over improvisatie tot fysiek theater. Ze startte haar loopbaan als coregisseur en choreograaf voor een toonaangevend Australisch gezelschap voor mindervalide jongeren, Restless Dance. Als performer, artistiek adviseur en medewerk werkte ze onder meer met Myriam Van Imschoot, Davis Freeman, Julie Pfleiderer, Companie Soit, Kate McIntosh, Claudia Bosse (theater combinat) en Mette Edvardsen. Ook heeft ze een langlopende samenwerking met filmmaker en componist Jason Sweeney. In 2014 kreeg ze de prijs voor beste actrice op het Melbourne Underground Film Festival voor haar hoofdrol in Sweeney’s laatste film The Dead Speak Back. Daish heeft diploma’s in Pedagogie en in Kunstmanagement en vervolledigde een postgraduaat in performanceonderzoek bij a.pass en in documentairefilm bij SoundImageCulture.

https://carolinedaish.wordpress.com


Justine Maxelon is een danser en performer die woont in Brussel. Ze studeerde in 2009 af aan IWANSON / International School for Contemporary Dance in Munich. Kort daarna sloot ze zich aan bij het dansgezelschap Selfish Selfish van Katja Wachter, waar ze zeven jaar bleef. Sindsdien werkte ze als danser, performer en medewerker met onder meer Daniel Linehan, Renan Martins de Oliveira, Azahara Ubera Biedma, Benjamin Vandewalle, Julia Bardsley, Nature Theatre of Oklahoma, Ivan Schauvliege, Stefan Dreher, Yossi Berg en Oded Graf. Ze was als dramaturg betrokken bij voorstellingen van Sarah Bostoen, Alma Söderberg en Hendrik Willekens, en Juliane von Crailsheim. Haar eigen werk was te zien op het festival Following I.B. Singer’s Traces in Polen. Samen met Stefanie Müller, Klaus Erich Dietl en een groep kunstenaars vormt ze een collectief in Munich. Hun werk wordt gepresenteerd op verschillende exposities en festivals, en werd genomineerd voor de muVi-prijs van het International Short Film Festival in Oberhausen.

https://vimeo.com/user8518713


Michel Yang is geboren in de VS en woont momenteel in Brussel, waar ze actief is als performancekunstenaar. In haar werk onderzoekt ze noties van identiteit en culturele hybriditeit. Haar creaties gaan bijv. over het herschrijven van littekens, het inmetselen van haar lichaam, het gebruik van kandelaars als hakken, Frans doceren in fake Chinees… Deze werken vinden hun wortels in een praktijk waarin weerstand, het kaderen van identiteit en het belichamen van objecten, spectrums en het ‘niets’ centraal staan. Michels belangrijkste medium is het lichaam, maar sinds kort doen ook video en fotografie hun intrede in haar werk, als een verlengstuk van haar lichaamspraktijk. Momenteel volgt ze een postgraduaat in audiovisuele kunsten aan SoundImageCulture. Eerder behaalde ze een Master in dans aan de New York University / Tisch School of the Arts en volgde ze een postgraduaat aan a.pass. Als performer werkte ze onder meer met Lilia Mestre, Stefan Dreher, Pierre Droulers, Mia Lawrence en Walter Verdin. Ze doceert hedendaagse dans en improvisatie en gaf onder meer al les aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen, Ultima Vez, Summer Studios, Charleroi Danses, D.A.N.C.E. Apprentices en Washington University.

https://michelyang.wordpress.com
https://scarstoriesinstallation.wordpress.com
https://makeanagreement.wordpress.com
https://vimeo.com/user34878069

 

Residenties
wpZimmer nodigt met vaste regelmaat artiesten uit voor een residentie van een of twee weken. Zij kunnen logeren in ons appartement en werken in de studio of het atelier.

WP ZiMMER
Gasstraat 90
2060 Antwerpen
T +32 (0)3 225 10 66
F +32 (0)3 225 21 35
info(AT)wpzimmer.be